Banking Explained – Money and Credit

Banking Explained – Money and Credit

Bật/Tắt Sub: Vi En

<h2>Tiền tệ và tín dụng trong hệ thống ngân hàng</h2> Ngân hàng là một hệ thống tài chính và tín dụng bí ẩn. Chúng ta đổ tiền vào đó và không hiểu các ngân hàng đã làm gì với tiền của mình. Hãy...

Từ mới
  • Commission /kəˈmɪʃn/

    Tiền hoa hồng

    A payment given to someone when they sell something, which is directly related to the amount they sell

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371