Hacking language learning: Benny Lewis at TEDxWarsaw

 • Trang chủ
 • Hacking language learning: Benny Lewis at TEDxWarsaw

Hacking language learning: Benny Lewis at TEDxWarsaw

Bật/Tắt Sub: Vi En

"Một số người chỉ là không có gen học ngôn ngữ". Sứ mệnh cả đời của Benny Lewis là chứng minh điều này không đúng sự thật. Benny đang sở hữu blog học ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và ...

Từ mới
 • Talent /ˈtælənt/

  Tài năng, nhân tài

  (Someone who has) a ​natural ​ability to be good at something, ​especially without being ​taught

 • Conversation /ˌkɑːnvərˈseɪʃn/

  Cuộc trò chuyện

  An informal talk involving a small group of people or only two; the activity of talking in this way

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371