Personal Branding

Personal Branding

Bật/Tắt Sub: Vi En

Mọi công ty đều có thương hiệu của nó, nhưng nếu chúng ta lấy nguyên ý tưởng đó và áp dụng vào chính mình thì sao nhỉ? Xây dựng thương hiệu cá nhân có thể giúp bạn từ vô danh trở thành một doanh...

Từ mới
 • Personal /ˈpɜːrsənl/

  Cá nhân, riêng, tư

  Your own; not belonging to or connected with anyone else

 • Communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

  Truyền đạt, truyền tải

  To exchange information, news, ideas, etc. with somebody

 • Feature /ˈfiːtʃər/

  Nét đặc biệt, điểm đặc trưng; bài đặc biệt, chương trình đặc biệt; Đặc biệt khắc họa; có (ai đóng vai chính)

  A ​typical ​quality or an ​important ​part of something; a special article or programme about somebody/something; [usually plural] a part of somebody’s face such as their nose, mouth and eyes; To include a particular person or thing as a specia...

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371