Transformation of Personnel Management to HRM

Transformation of Personnel Management to HRM

Bật/Tắt Sub: Vi En

Tại sao lại phải chuyển từ quản lí nhân sự sang quản trị nguồn nhân lực? Video sau đây sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời.

Từ mới
  • Professional /prəˈfeʃənl/

    Chuyên viên, tay nhà nghề; Chuyên nghiệp, nhà nghề

    A person who does a job that needs special training and a high level of education; Related to ​work that ​needs a high ​level of ​education or ​special ​training

  • Role /roʊl/

    Vai (diễn)

    An actor’s part in a play, film or movie, etc.

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371