Change Management explained in 1 minute

Change Management explained in 1 minute

Bật/Tắt Sub: Vi En

Hãy xem video sau để có thể hiểu được Quản lí chuyển đổi là gì nhé!

Từ mới
 • Celebrate /ˈselɪbreɪt/

  Kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm, ăn mừng; tán dương, ca tụng, tôn vinh

  To show that a day or an event is important by doing something special on it; to ​express ​admiration and ​approval for something or someone

 • Panic /ˈpanɪk/

  Sự hoảng loạn, hoảng sợ, kinh hoàng; Hoảng sợ, hoang mang sợ hãi

  A sudden, strong feeling of worry or fear that makes you unable to think or behave calmly; To ​suddenly ​feel so ​worried or ​frightened that you cannot ​think or ​behave ​calmly or ​reasonably

 • Response /rɪˈspɑːns/

  Sự trả lời, đáp lại, phản hồi

  An answer or reaction to something that has been said or done

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371