Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning

Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning

Bật/Tắt Sub: Vi En

Phải mất một tình trạng đe dọa tính mạng để kéo bật giáo viên hóa học Ramsey Musallam ra khỏi mười năm "giảng dạy giả" để hiểu được vai trò thực sự của giáo dục: nuôi dưỡng sự tò mò. Trong ...

Từ mới
  • Jargon /ˈdʒɑːrɡən/

    Biệt ngữ

    Words or expressions that are used by a particular profession or group of people, and are difficult for others to understand

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371