Luyện nghe - Bài giảng - Hội Thoại

 • Lesson 9: How often do you exercise?
  Trong bài này, các bạn sẽ được học về các trạng từ tần suất và cách dùng thì hiện tại để hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên của hành động.
  26/10/2017 11:00
  1
 • Lesson 8: What an interesting family!
  Trong bài này, các bạn sẽ được học cách hỏi và trả lời về các thành viên trong gia đình và các dạng rút gọn của động từ "to be".
  26/10/2017 10:59
  0
 • Lesson 7: Do you like jazz?
  Trong bài học này, các bạn sẽ được học về cách dùng thì hiện tại đơn giản để hỏi về sở thích của ai đó và cách sử dụng các đại từ nhân xưng.
  26/10/2017 10:58
  1
 • Lesson 6: Which one do you prefer?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học cách hỏi và trả lời xem ai đó thích gì hơn, tính từ ngắn và tính từ dài, so sánh hơn của tính từ.
  26/10/2017 10:57
  1
 • Lesson 5. How much is it?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học về các đại từ chỉ định, phân biệt "one"và "ones", hỏi và trả lời về giá cả.
  26/10/2017 10:55
  0
 • Lesson 4: Where do you work?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học cách hỏi và trả lời về nghề nghiệp của ai đó, hỏi về nơi làm việc của ai đó và cách dùng thì hiện tại đơn giản để nói về nghề nghiệp của ai đó.
  26/10/2017 10:54
  2
 • Lesson 3: Where are you from?
  Trong bài học này, các bạn sẽ được học cách hỏi để biết ai đó và cách trả lời để giới thiệu ai đó, hỏi về đất nước của ai đó, cách sử dụng động từ "would like".
  26/10/2017 10:52
  0
 • Lesson 20. Can I take a message?
  Luyện nghe Tiếng Anh và học giao tiếp qua đoạn hội thoại với chủ đề "Tôi có thể ghi lại lời nhắn của bạn không?"
  26/10/2017 10:51
  2
 • Lesson 2: What's your name?
  Trong bài học này, bạn sẽ được học về cách chào hỏi, cách hỏi tên của ai đó và cách sử dụng tên và họ.
  26/10/2017 10:49
  0
 • Lesson 19. What are you planning to do?
  Luyện nghe Tiếng Anh và học giao tiếp với chủ đề Bạn dự định làm gì?
  26/10/2017 10:47
  0
 • Lesson 18. How far is New Zealand from Australia?
  Luyện nghe Tiếng Anh và học giao tiếp qua đoạn hội thoại với chủ đề Từ New Zealand tới Úc mất bao xa?
  26/10/2017 10:46
  1
 • Lesson 17. What would you like to eat?
  Luyện nghe Tiếng Anh với chủ đề Bạn muốn ăn gì?
  26/10/2017 10:45
  3