Cách phát âm đuôi s/es

Cách phát âm đuôi s/es

1. Phát âm là /s/

- Khi các từ đó có tận cùng là các phụ âm vô thanh :  /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/.

 - Ví dụ:

  • Stop /stɔp/ có tận cùng là /p/ nên khi thêm đuôi “s” thì sẽ được đọc là /stɔps/ (She stops playing badminton.)
  • Start /stɑ:t/ có tận cùng là /t/ nên được đọc là /stɑ:ts/  (She starts watching horror movie.)

2. Phát âm là /z/:

- Khi từ đó có tận cùng là các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ và các nguyên âm

- Ví dụ:

  • Love /lʌv/ kết thúc bằng /v/ nên khi thêm “s” thành “Loves” thì sẽ được đọc là /lʌvz/ (He loves you so much).
  • Bag /bæg/ kết thúc bằng /g/ n ên khi thêm đuôi “s”  thì sẽ được đọc là /bægz/ (I bought two bags from that store.)

3. Phát âm là /iz/:

- Khi từ đó có tận cùng là các phụ âm gió:  /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/

- Ví dụ:

  • Watch /wɔtʃ/ kết th úc b ằng /tʃ/ nên khi thêm “es” vào sẽ đư ợc đọc thành /wɔtʃiz/ (He watches TV everyday.)
  • Class /klɑ:s/ có tận cùng là /s/ nên khi thêm đuôi “es” thì sẽ được đọc là /klɑ:siz/ (I have two classes per day.)

 

Như vậy, cách phát âm đuôi “s”/” es” sẽ phụ thuộc bằng âm cuối của từ. V ì v ậy, h ãy luyện tập thật nhiều để có thể phát âm thật chuẩn các bạn nhé!

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371