Một số mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng

 • Trang chủ
 • Một số mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng

Một số mẫu câu hỏi đường và chỉ đường thông dụng

1. Hỏi đường

 • Excuse me, do you know where the ____ is? (Xin lỗi, bạn có biết ___ ở đâu không?)
 • Excuse me, could you tell me how to get to ___? (Xin lỗi, bạn có thể chỉ đường cho tôi đến___ được không?)
 • Excuse me, where am I? (Xin lỗi, tôi đang ở chỗ nào vậy ạ?)
 • Are we on the right road for___? (Chúng tôi có đang đi đúng đường đến___ phải không?)
 • Can you show me on the map? (Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ được không?)
 • I’m looking for___. (Tôi đang tìm ___)
 • Is this the right way for___? (Đây có phải đường đi___ không?)
 • Please tell me the way to ___. (Làm ơn hãy chỉ cho tôi đường đến ___.)
 • Where is the ___, please? (Làm ơn cho biết ___ ở đâu vậy ạ?)

2. Chỉ đường

 • It’s this/that way. (Nó ở đường này/ đường kia.)
 • It’ll be on the right. (Nó ở bên phải của bạn.)
 • It’ll be___ (Chỗ đó ở___)
 • It’s over there. (Nó ở kia.)
 • Go down there. (Đi xuống đó.)
 • Go straigh ahead. (Đi thẳng về phía trước.)
 • Continue past the___ (Tiếp tục đi qua___)
 • Take the first/ the second on the right. (Rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên/thứ hai.)
 • You’re going wrong way. (Bạn đang đi sai đường rồi.)
 • Keep going  for another kilometre. (Hãy tiếp tục đi thêm 1km nữa.)

3. Hỏi khoảng các bao xa

 • How far is it? (Chỗ đó cách đây bao xa?)
 • How far is it to___? (___ cách đây bao xa?)
 • How far is it from____ to___? (Đi từ ___ đến ___ mất bao xa?)
 • How far am I from the ___? (Tôi còn cách ___bao xa nữa?)
 • How long does it take to go on foot from here to ___? (Đi bộ từ đây đến ___mất bao lâu?)

Video nổi bật

Electric Vocabulary
Ý nghĩa những từ vựng xung quanh điện năng
21/06/2017 10:292
The Importance Of Focus
Tầm quan trọng của sự tập trung
21/06/2017 10:251
Why It Pays To Work Hard?
Tại sao phải làm việc chăm chỉ?
21/06/2017 10:192
The Power Of A Great Introduction
Sức mạnh của lời mở đầu ấn tượng
21/06/2017 10:041
A Big Surprise for a Lucky College Student
Một bất ngờ lớn dành tặng chàng sinh viên may mắn
21/06/2017 09:571
Watch Me (Whip/Nae Nae)' Live
Xem tôi nhảy này (Điệu Whip/Nae nae)
21/06/2017 09:502
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning
Ramsey Musallam: 3 quy tắc khơi dậy hứng thú học tập
21/06/2017 09:422
Hardcore - Trailer
Giới thiệu phim Hardcore
21/06/2017 09:390
How Good Managers Listen
Cách các nhà quản lý tài ba lắng nghe.
20/06/2017 10:371